Jinxia Chen

Jinxia Chen

Asia Center Associate
Chairwoman and Vice President, Yongjin Group, Shanghai

Intergenerational transfer of wealth in China